สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.FM91 ประชาสัมพันธ์ก่อสร้างโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง สะพานยกระดับข้ามแยกศิริราช สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร

ทางโครงการ จะทำการก่อสร้างเสาเข็มเจาะโดยกั้นผิวจราจรตรงกึ่งกลางถนนอรุณอมรินทร์ ตั้งแต่หน้ากรมอู่ทหารเรือ ถึงแยกศิริราช ครั้งละ 1 ช่วง ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 60-120 เมตร ใช้เวลาก่อสร้าง (รวมคืนผิวจราจร) 25 วัน/ช่วง และจะเริ่มงานในช่วงที่2 ต่อเนื่องไปในวิธีการเดียวกันจนแล้วเสร็จ รวมระยะเวลาทำการ 210 วัน คาดว่าจะดำเนินการ( หลังจากทำการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 15 วัน) ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

ผลกระทบการจราจร ในการกั้นพื้นที่ก่อสร้างขนาดความกว้าง 5.50 เมตร ยาว 60-120 เมตร จะเหลือ ผิวจราจรเข้า-ออกกว้างด้านละประมาณ 5 เมตร รถเมล์ รถเก๋ง รถเล็กโดยทั่วไป สัญจรได้ตามปกติ แต่รถจะคับคั่งบริเวณคอขวดจุดก่อสร้าง หน้าโรงพยาบาลสัตว์สสวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) จนเป็นปัญหาในช่วงเร่งด่วนเช้า-เย็น ทางผู้ก่อสร้างจะจัดทีมอาสาจราจรสนับสนุนกับ ตร.ท้องที่เพื่ออำนวยความสะดวก

ทั้งนี้ผู้ก่อสร้างได้ติดตั้งป้ายแนะนำไว้ที่ทางแยกต่างๆ ในรัศมี 10 กม. เพื่อให้ปชช.ทราบหลีกเลี่ยงหรือวางแผนในการเดินทาง

Scroll to Top