ด้วยโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) กำหนดจัดพิธีทําบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในโอกาสครบรอบ 52 ปี ของการจัดตั้งโรงพยาบาลฯ (52 ปี SLV) ในวันอังคารที่ 5 มี.ค. พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 09.30 น. ผู้บริหาร สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมบุญเพ็งฯ
เวลา 10.00 น. เริ่มพิธีสงฆ์
 ประธานจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
 เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล 5
 พระสงฆ์ให้ศีล
 เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล
 คณะเจ้าภาพถวายปัจจัยไทยธรรมให้กับพระสงฆ์
 พระสงฆ์อนุโมทนา
 เจ้าภาพกรวดน้ำและรับพร
 ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
เสร็จพิธีสงฆ์
เวลา 12.00 น. เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องประชุมบุญเพ็ง.ฯ

          จึงใคร่ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมทำบุญดังกล่าว และหลังจากเสร็จพิธีขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม

Scroll to Top