คลินิกทันตกรรม

รักษาสุขภาพช่องปากและฟันในสุนัข แมว กระต่าย และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

แนวคิดของคลินิก

รักษาสุขภาพช่องปากและฟัน
พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย

"เพราะสุขภาพดี สร้างได้"

คลินิกทันตกรรมสัตว์เลี้ยง SLV ให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันในสุนัข แมวกระต่าย และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ทุกช่วงวัย รวมถึงการดูแลรักษาฟันในสัตว์ป่วยที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โดยสัตวแพทย์เฉพาะทาง ที่ให้การดูแลรักษาและบริการ  พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องเอกซเรย์ เครื่องขูดหินปูน เครื่องมือทุกชนิดผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐานสากล

อ.สพ.ญ.ดร.ปณิธิ สุโข

ทันตกรรมสัตว์เลี้ยง

  • วันศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.
    คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาลสัตว์สำหรับน้องหมาน้องแมวและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

เปิดรักษาพยาบาลสัตว์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ หรือ SLV เป็นสถานพยาบาลสัตว์ที่สมบูรณ์แบบครบวงจร ทันสมัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยง

เรามุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานในการรักษาสัตว์เลี้ยงและสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้น มุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการทางการสัตวแพทย์ ส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการรักษาและการให้บริการแก่สัตว์เลี้ยง เพื่อรองรับการเปิดตลาด AEC
เราเชื่อมั่นว่า “คุณภาพโรงพยาบาลสัตว์เอกชนไทยสู้เค้าได้”

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

ติดต่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. (02)866-0260

Scroll to Top