ศูนย์มะเร็งสัตว์เลี้ยง SLV

สุนัข 1 ใน 4 ตัว และแมว 1 ใน 5 ตัวที่โตเต็มวัย จะป่วยเป็นมะเร็ง

เมื่อ 40 ปีที่แล้ว มะเร็งมักเป็นการวินิจฉัยระยะสุดท้ายที่มีทางเลือกไม่มากนัก โดยเฉพาะกับสัตว์เลี้ยง

แต่...วันนี้ยังมีความหวัง สัตว์เลี้ยงในปัจจุบันมีโอกาสที่จะได้รับการรักษาเนื้องอกและมะเร็งได้สำเร็จมากกว่าที่เคยเป็นมา ต้องขอบคุณความก้าวหน้าในการรับรู้ การวินิจฉัย และการรักษาในระยะเริ่มต้น

มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของสุนัขโตเต็มวัย การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ ให้ข้อมูลและโอกาสในการต่อสู้เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องมารักษาศูนย์มะเร็งสัตว์เลี้ยง SLV

      ศูนย์มะเร็งสัตว์เลี้ยง SLV ให้บริการวินิจฉัยและหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมแก่สัตว์เลี้ยงโดยใช้เครื่อง CT Scan ช่วยในการวินิจฉัย  เพื่อชีวิตที่ยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ การให้เคมีบำบัด การศัลยกรรมเนื้องอก และการรักษาทางเลือก โดยทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านเนื้องอกและมะเร็ง

เรามุ่งมั่นในการให้บริการรักษาสัตว์ป่วยมะเร็ง

 • เรามุ่งเน้นการดูแลโรคมะเร็งแบบครบองค์รวม
 • เรามีทีมสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมสนับสนุนสัตว์ป่วยและคุณเจ้าของในทุกขั้นตอนการรักษา
 • เราบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งและโภชนาการที่เหมาะสม
 • เราสนับสนุนให้สัตว์ป่วยและคุณเจ้าของปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันโรคมะเร็งและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

การวินิจฉัยมะเร็งในสุนัข

สุนัขมีความไวต่อมะเร็งชนิดเดียวกับมนุษย์ไม่เหมือนกับสัตว์สายพันธุ์อื่นๆ มะเร็งเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกายอย่างควบคุมไม่ได้ เซลล์เหล่านี้สามารถเกิดในเนื้อเยื่อของร่างกาย หากมะเร็งนั้นไม่ถูกตรวจพบและหยุดยั้งได้อย่างทันท่วงที มะเร็งสามารถแพร่กระจายเข้าไปในระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบน้ำเหลือง และอาจแพร่กระจายและติดเชื้อไปยังเนื้อเยื่ออื่นๆ ในร่างกายได้

มะเร็งในสุนัขเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของสุนัขกลุ่มอายุ 10 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม 50 % ของมะเร็งทั้งหมดในสุนัขสามารถรักษาได้หากหยุดมะเร็งในระยะแรก

มะเร็งชนิดที่พบบ่อยที่สุดในสุนัขและแมว

มะเร็งในสุนัขรูปแบบนี้เป็นเนื้องอกที่รักษาไม่หายของเซลล์ที่เรียงตัวกับหลอดเลือดที่เรียกว่าเซลล์บุผนังหลอดเลือด แม้ว่าสุนัขทุกวัยและทุกสายพันธุ์จะอ่อนแอต่อ Hemangio-sarcoma แต่มักพบในสุนัขวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุ นอกจากนี้ บางสายพันธุ์ยังมีอุบัติการณ์ที่สูงกว่าพันธุ์อิ่นๆ มาก เช่น โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ และเยอรมันเชพเพิร์ด ด้วยเหตุผลนี้ เราอาจแนะนำให้ตรวจคัดกรองสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้เพิ่มเติมหลังจากอายุ 5 ปี มะเร็งในสุนัขรูปแบบนี้จะพัฒนาอย่างช้าๆ และไม่เจ็บปวด ดังนั้นสัญญาณ/อาการทางคลินิกมักจะไม่ปรากฏชัดจนกว่าจะถึงระยะลุกลามเมื่อเนื้องอกดื้อต่อการรักษาส่วนใหญ่
สุนัขที่ได้รับการรักษาน้อยกว่า 50% จะรอดชีวิตได้นานกว่าหกเดือน และหลายตัวเสียชีวิตจากการตกเลือดภายในอย่างรุนแรงก่อนที่จะมีโอกาสทำการรักษา

เนื้องอกชนิดมาสต์เซลล์ที่ผิวหนังในสุนัข (Canine Cutaneous Mast Cell Tumors : MCTs ) เป็นเนื้องอกผิวหนังที่พบได้บ่อยประมาณร้อยละ 20 ของเนื้องอกผิวหนังในสุนัข โดยมักเกิดที่ตําแหน่งชั้นผิวหนังและชั้นใต้ผิวหนัง โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อเดี่ยว ๆ และอีกประมาณร้อยละ 11 -14  จะแสดงลักษณะแบบก้อนเนื้อหลายก้อน

เนื้องอกชนิดนี้สามารถพบได้ทุกตําแหน่งของผิวหนังบนร่างกาย อีกทั้งยังมีรายงานการพบในอวัยวะ อื่น ๆ เช่นกัน ได้แก่ เยื่อบุตา ต่อมน้ําลาย ส่วนต่อของจมูกร่วมกับคอหอย กล่องเสียง และช่องปาก เป็นต้น

แม้ว่าสาเหตุของการเกิดเนื้องอกชนิดนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากหลายการศึกษาพบว่าเนื้องอกชนิดนี้ส่วนใหญ่พบในสุนัขพันธุ์ผสม และมีสุนัขอีกหลายสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ กลุ่มสายพันธุ์ Bulldog (Boxer, Boston terrier, English bulldog, Pug), Labrador Retriever, Golden Retriever, Cocker Spaniel และ Schnauzer เป็นต้น ในขณะที่เพศของสุนัขพบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดเนื้องอกชนิดนี้

 • มะเร็งในสุนัขรูปแบบนี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุนัขทุกสายพันธุ์  ในทุกช่วงอายุ ส่วนใหญ่แล้วจะปรากฏเป็นต่อมน้ำเหลือง ที่สามารถมองเห็นหรือคลำได้  บริเวณใต้คอ หน้าไหล่ หรือหลังเข่า ในบางครั้งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอาจส่งผลต่อต่อมน้ำเหลืองที่มองไม่เห็นจากภายนอกร่างกาย เช่น ต่อมน้ำเหลืองในอกหรือในช่องท้อง ซึ่งอาจทำให้หายใจลำบากและมีปัญหาในการย่อยอาหาร โดยทั่วไปแล้วมะเร็งสุนัขรูปแบบนี้ถือว่าสามารถรักษาได้หากตรวจพบในระยะเริ่มต้น 
 • Standard Poodles, Golden Retrievers และ Australian Shepherds เป็นสายพันธุ์ไม่กี่สายพันธุ์ที่มีอัตราการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสูงกว่าพันธุ์อื่น

มะเร็งในสุนัขรูปแบบนี้เป็นมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิที่พบบ่อยที่สุดในสุนัข โดยคิดเป็น 85% ของเนื้องอกที่มีต้นกำเนิดในระบบโครงร่าง แม้ว่าส่วนใหญ่จะเกิดกับสุนัขพันธุ์ใหญ่หรือพันธุ์ยักษ์ที่มีอายุมากกว่า 6 ปี แต่ก็สามารถส่งผลกระทบต่อสุนัขทุกขนาดหรืออายุได้ 

⊕โรคมะเร็งกระดูกเกิดขึ้นได้ในหลายบริเวณ แต่ส่วนใหญ่มักเกิดกับกระดูกที่อยู่ติดกับไหล่ ข้อมือ และข้อเข่า 

 • อาการสำคัญคืออาการขาพิการหรือมีอาการบวมที่บริเวณนั้นซึ่งเจ็บปวดมาก…

⊕โรคลมชัก อาการชักคล้ายโรคลมบ้าหมูหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่รุนแรงอื่นๆ มักเป็นสัญญาณทางคลินิกเพียงอย่างเดียวของเนื้องอกในสมอง 

⊕การทำ CT Scan และ MRI ใช้เพื่อระบุตำแหน่ง ขนาด และความรุนแรงของเนื้องอกในสมอง

⊕แม้ว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดทางการกินและการฉายแสงบางอย่างจะสามารถควบคุมเนื้องอกบางชนิดที่ผ่าตัดไม่ได้ แต่อาจแนะนำให้ทำการผ่าตัดหากทำได้…

⊗โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder cancer) เกิดจากเนื้อเยื่อภายในกระเพาะปัสสาวะมีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติและมีการแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย 

⊗ชนิดของมะเร็งที่พบมากที่สุดในกระเพาะปัสสาวะ คือ  มะเร็งชนิดเซลล์ทรานซิชัน ซึ่งเป็นชนิดที่เกิดขึ้นในสุนัขมากกว่าในแมว 

สุนัขสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด ได้แก่ บีเกิ้ล  เชทแลนด์-         ชีพด็อก สก็อตติชเทอร์เรีย  ไวร์-   ฟ็อกซ์เทอร์เรีย และเวสตี้ เทอร์เรีย

⊕เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดเนื้อร้าย (malignant tumor) ที่พบได้บ่อย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับการกระตุ้นจากรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดดทุกวันเป็นเวลายาวนาน จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์มะเร็ง มักพบบริเวณผิวหนังที่มีเม็ดสีรงควัตถุน้อย หรือบริเวณที่ขนปกคุลมน้อย เช่น ปลายจมูก หัว ขา หน้าท้อง ถุงหุ้มอัณฑะ ก้น และบั้นท้าย พบบ่อยในสุนัขสูงวัยบางพันธุ์ เช่น Dalmatians, Bull terriers, Beagles, Bloodhounds, Basset hounds, Poodle, Schnauzer, Collie เป็นต้น

⊗โดยอายุที่พบจะอยู่ในช่วงระหว่าง 4-10 ปี

⊕มักพบในปากและซอกเล็บของนิ้วเท้า การตรวจพบในระยะเริ่มต้นและการผ่าตัดออกทั้งหมดเป็นวิธีการรักษาที่พบบ่อยที่สุด สุนัขน้อยกว่า 20% เป็นโรคระยะลุกลาม SCC ของต่อมทอนซิลและลิ้นนั้นค่อนข้างอันตรายร้ายแรง และสุนัขน้อยกว่า 10% จะอยู่รอดได้ 1 ปีหรือนานกว่านั้นแม้จะมีการรักษาก็ตาม

 • นี่เป็นรูปแบบทั่วไปของมะเร็งในสุนัข โดยพบมากในปากมากกว่าจมูก อาการต่างๆ ได้แก่ ก้อนเนื้อบนเหงือก เลือดออก มีกลิ่น หรือรับประทานอาหารลำบาก เนื่องจากการบวมจำนวนมากเป็นเนื้อร้าย การรักษาแต่เนิ่นๆ และรุนแรงจึงเป็นสิ่งจำเป็น มะเร็งอาจพัฒนาภายในจมูกของสุนัข เลือดออกจากจมูก หายใจลำบาก หรือใบหน้าบวมเป็นอาการที่อาจบ่งชี้ถึงมะเร็งจมูก

⊕มะเร็งสุนัขรูปแบบนี้มักเกิดกับสุนัขที่มีผิวคล้ำ Melanomas เกิดขึ้นจากเซลล์สร้างเม็ดสีที่เรียกว่า melanocytes ซึ่งมีหน้าที่สร้างสีผิว เนื้องอกเมลาโนมาสามารถเกิดขึ้นได้ในบริเวณผิวหนังที่มีขน ซึ่งมักจะก่อตัวเป็นก้อนเล็กๆ สีเข้ม (น้ำตาลถึงดำ) แต่ก็สามารถปรากฏเป็นก้อนขนาดใหญ่ แบน และมีรอยย่นได้เช่นกัน มะเร็งเมลาโนมาเนื้อร้ายซึ่งพัฒนาในปากหรือในแขนขาส่วนปลาย (โดยปกติคือ โคนเล็บเท้า) เป็นโรคที่รักษาไม่หาย

⊕เนื้องอกเหล่านี้มักแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายในเวลาที่สังเกตเห็นเป็นครั้งแรก ทำให้ไม่สามารถผ่าตัดเอาออกได้ทั้งหมด♣

อาการและสัญญาณของมะเร็งในสุนัขและแมว

 • สัญญาณบางอย่างของมะเร็งในสุนัขนั้นสังเกตได้ง่ายและบางอย่างก็ไม่เป็นเช่นนั้น สัญญาณของมะเร็งในสุนัขอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม รายการต่อไปนี้ระบุถึงสัญญาณของมะเร็งที่พบได้บ่อยในสุนัข

มีก้อนเนื้อใต้ผิวหนังของสุนัข

กลิ่นผิดปกติออกจากปาก หู หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

มีหนอง/เมือกไหลออกมาจาก ตา ปาก หู ช่องคลอดหรือทวารหนัก

ท้องบวมหรือหน้าท้องใหญ่ผิดปกติ

แผลเรื้อรังหรือแผลที่รักษาไม่หาย

น้ำหนักลดลงฮวบฮาบและไม่สามารถเพิ่มกลับดังเดิมได้

ความอยากอาหารเปลี่ยนไป เช่น เบื่ออาหาร/กินเก่ง

ไอหรือหายใจลำบาก

รู้สึกง่วงนอนอยู่ตลอดเวลา/ซึมผิดปกติ

พฤติกรรมการขับถ่ายเปลี่ยนไป

เจ็บปวดอย่างเห็นได้ชัด

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ
เนื้องอกในสุนัข

เนื้องอกในสุนัขมักปรากฏเป็นเนื้อเยื่ออ่อนแต่เนื้อมีสภาพแข็งอยู่ใต้ผิวหนังและขนของสุนัข ไม่ใช่ว่าเนื้องอกทั้งหมดจะมองเห็นได้จากภายนอก บางครั้งคุณสามารถเห็นหลักฐานของเนื้องอกและบางครั้งก็อยู่ลึกเข้าไปในร่างกายของสุนัข อย่างไรก็ตาม การตรวจพบและการรักษาแต่เนิ่นๆ เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสุนัข ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตรวจสอบสุนัขของคุณเป็นระยะๆ เพื่อหาก้อนเนื้อผิดปกติและนัดพบสัตวแพทย์ทุก 6 เดือน

เจ้าของมักจะพบเนื้องอกบนตัวสุนัขขณะลูบคลำหรืออาบน้ำ หากคุณเอามือไปลูบส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสุนัขและรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อ ให้รีบพาสัตว์ปวยไปพบสัตวแพทย์โดยด่วน ส่วนใหญ่สัตวแพทย์จะใช้เข็มดูดเซลล์จากเนื้องอก (Fine Needle Biopsy) เพื่อส่งไปย้อมสีและวินิจฉัยประเภทของเนื้องอก การวินิจฉัยจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษาว่า จะผ่าตัดอย่างใด หรือการติดตามการรักษามะเร็งอาจมีความจำเป็นอย่างไร เนื้องอกบางตัวในสุนัขไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สัตวแพทย์ของคุณสามารถรับรู้ได้ระหว่างการตรวจ ตัวอย่างเช่น ม้ามโตอาจคลำได้สำหรับสัตวแพทย์ของคุณ แต่เจ้าของจะมองไม่เห็น การทำ CT Scan อาจช่วยให้ภาพวินิจฉัยที่ชัดเจนขึ้น

การตัดสินใจรักษามะเร็งสำหรับสุนัขและแมวที่เป็นมะเร็ง

มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรักษามะเร็งสำหรับสุนัขและแมวที่เป็นมะเร็ง ได้แก่:

⊕ปัจจัยที่ควรคำนึงก่อนรักษามะเร็ง

 1. อายุ
 2. สุขภาพโดยทั่วไป
 3. ประเภทของเนื้องอก
 4. พฤติกรรมทางชีวภาพของเนื้องอก
 5. ระยะของมะเร็ง

สถานะสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยมีบทบาทสำคัญในการเลือกการรักษา ซึ่งรวมถึงการประเมินผู้ป่วยสำหรับความสามารถในการทนต่อการรักษามะเร็ง ควรคำนึงถึงอายุขัยด้วย ตัวอย่างเช่น สำหรับเนื้องอกที่เติบโตช้าในสุนัขสูงอายุ ข้อเสียเปรียบของการรักษาอาจมีมากกว่าประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

สถานะสุขภาพโดยรวมของสัตว์ป่วยมีบทบาทสำคัญในการเลือกการรักษา ซึ่งรวมถึงการประเมินร่างกายสัตว์ป่วยสำหรับความสามารถในการทนต่อการรักษามะเร็ง ควรคำนึงถึงอายุขัยด้วย ตัวอย่างเช่น สำหรับเนื้องอกที่เติบโตช้าในสุนัขสูงอายุ ข้อเสียเปรียบของการรักษาอาจมีมากกว่าประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

สพ.ญ.กนกวรรณ คิ้วสุวรรณ
(หมอหนู)

หัวหน้าศูนย์มะเร็งสัตว์เลี้ยง SLV

การรักษาสุนัขที่เป็นมะเร็งนั้นคล้ายคลึงกับการรักษาของมนุษย์ ซึ่งอาจรวมถึง:

 • การใช้ไฟฟ้าเคมีบำบัด
 • ยาเคมีบำบัด
 • การผ่าตัด
 • รังสีรักษา
 • การบำบัดแบบองค์รวมหรือสมุนไพร
 • ภูมิคุ้มกันบำบัด

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • วันจันทร์           เวลา 10.00 – 20.00 น.
 • วันอังคาร         »»»งดออกตรวจ«««
 • วันพุธ               »»»งดออกตรวจ«««
 • วันพฤหัสบดี    เวลา 12.00 – 21.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา 10.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์            เวลา 10.00 – 20.00 น.
 • วันอาทิตย์        เวลา 10.00 – 20.00 น.

ติดต่อศูนย์มะเร็งสัตว์เลี้ยง SLV

เวลาทำการ

วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 – 21.00 น.

วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์-จันทร์ เวลา 10.00 – 20.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

ติดต่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. (02)866-0260

Scroll to Top