ศูนย์เบาหวานสัตว์เลี้ยง SLV

ศูนย์เบาหวานสัตว์เลี้ยง SLV

โรคเบาหวานในสัตว์เลี้ยง

โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ที่พบได้บ่อยที่สุดในสัตว์เลี้ยง

โรคเบาหวานพบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงที่มีอายุมาก แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในสัตว์เลี้ยงอายุน้อยหรือตั้งท้อง โรคนี้สามารถจัดการได้มากขึ้นหากตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ และได้รับความช่วยเหลือจากสัตวแพทย์ ข่าวดีก็คือด้วยการเฝ้าติดตาม การรักษา การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม สัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคเบาหวานสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขได้

โรคเบาหวานคืออะไร?

เบาหวาน เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาล “กลูโคส” ได้ตามปกติ กลูโคสเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับเซลล์ของร่างกาย ระดับน้ำตาลในเลือดส่วนใหญ่ควบคุมโดยฮอร์โมนที่เรียกว่า “อินซูลิน” ซึ่งสร้างโดย “ตับอ่อน” 

เมื่ออาหารผ่านลำไส้ ซั่งระหว่างนี้ขะมีการย่อยอาหาร น้ำตาลเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ดูดซึมจากอาหาร น้ำตาลจะถูกขนส่งเข้าไปในเซลล์ที่เรียงตัวกันในลำไส้และถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยว เช่น กลูโคส จากนั้น กลูโคสจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อส่งไปยังเนื้อเยื่อและเซลล์ของร่างกาย อินซูลินจำเป็นสำหรับการถ่ายโอนกลูโคสจากกระแสเลือดไปยังเซลล์ หากมีอินซูลินไม่เพียงพอหรือร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้ กลูโคสจะสะสมอยู่ระดับสูงในกระแสเลือด ซึ่งเรียกว่าภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงถึงระดับหนึ่ง กลูโคสจะล้นออกมาในปัสสาวะ (เรียกว่ากลูโคซูเรีย) และดึงน้ำปริมาณตามไปด้วย นี่คือสาเหตุที่สัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคเบาหวานมักจะดื่มน้ำมากขึ้นและปัสสาวะบ่อยขึ้นและในปริมาณที่มากขึ้จ

ในสัตว์ป่วยเบาหวาน ไม่ว่าน้ำตาลจะมาจากแหล่งใดหรือมีปริมาณน้ำตาลในเลือดเท่าใด น้ำตาลกลูโคสจะถูกลำเลียงเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เซลล์มีพลังงานไม่เพียงพอต่อการทำงานตามปกติ และเนื้อเยื่อจะขาดพลังงาน ทำให้ร่างกายต้องสลายไขมันและเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ ซึ่งตับจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาล (การสลายตัวของเนื้อเยื่อในร่างกายส่งผลให้น้ำหนักลดลงซึ่งมักพบในสัตว์ป่วยเบาหวาน)

ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในสุนัข

สุนัขที่เป็นเบาหวานมักมี
อายุระหว่าง 4-14 ปี

แต่สุนัขส่วนใหญ่ ได้รับการวินิจฉัยเมื่อ อายุ 7-10 ปี

เกิดในสุนัขเพศเมียบ่อยกว่าสุนัขเพศผู้ถึง 2 เท่า

สามารถเกิดขึ้นได้ในสัตว์เลี้ยงอายุน้อยหรือตั้งท้อง

9 สายพันธุ์สุนัขที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

Cocker Spaniels

Golden Retrievers

Labrador Retrievers

Pomeranians

Terriers

Toy Poodles

Miniature Schnauzers

Keeshonds

Samoyeds

ความเสี่ยงอะไรที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานในแมว?

• สายพันธุ์แมว

Burmese

Maine Coon

Siamese

• เพศ

แมวตัวผู้ที่ทำหมันเสี่ยงในอันดับต้น ๆ

• อายุ

แมวอย่างน้อย 1 ใน 200 ตัวเป็นเบาหวาน แมวที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 6 ปี หรือเรียกได้ว่า แมว 7- 9 ปี จัดเป็น แมววัยกลางคนที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน แต่สามารถพบได้ในแมวอายุ 4-14 ปี

• น้ำหนัก

แมวที่เป็นโรคอ้วนถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

• ยา

ยา เช่น สเตียรอยด์ ถ้าแมวได้รับนานๆ สามารถเพิ่มโอกาสให้เป็น "เบาหวาน" ได้

• แมวที่เป็นโรค อะโครเมกาลี

ช่วงที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตมากเกินไป ทำให้มีความเสี่ยงต่อเบาหวน

• การรักษาอย่างทันท่วงที

แม้จะไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงอย่างเคร่งครัด แต่การรักษาอย่างรวดเร็วจะทำให้เซลล์ที่ผลิตอินซูลินได้พักผ่อนและมีโอกาสที่จะฟื้นตัว ดังนั้นแมวอาจกลับไปเป็นผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวานได้

สัตว์เลี้ยงเช่น แมวและสุนัข ก็สามารถเป็นโรคเบาหวานได้เช่นกัน เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนกังวลเกี่ยวกับสัตว์ของพวกเขา ดังนั้นการที่เรารู้ว่า "สุนัขหรือแมว" ของเรากำลังแสดงอาการของโรคเบาหวานหรือไม่ ยื่งรู้เร็ว เราจะสามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้

อะไรคือสาเหตุของโรคเบาหวานในสัตว์?

เช่นเดียวกับในมนุษย์ สัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคเบาหวานอาจไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอ หรือร่างกายของพวกเขาอาจไม่อนุญาตให้ใช้อินซูลินอย่างเหมาะสม

อินซูลินผลิตโดยตับอ่อนและช่วยให้กลูโคสในเลือดเข้าสู่เซลล์ ทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับคน สัตว์เลี้ยงสามารถเป็นได้ทั้งเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2

โรคเบาหวานในสัตว์มีอาการอย่างไร?

อาการของโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนของโรคก็คล้ายกับมนุษย์เช่นกัน อาการต่อไปนี้อาจบ่งชี้ว่าสัตว์ของคุณเป็นโรคเบาหวาน


 1. กินน้ำบ่อย-ฉี่บ่อย

 2. น้ำหนักลดแม้ว่าจะมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น
 3. เบื่ออาหาร

4. ลมหายใจมีกลิ่นฉุน หรือ กลิ่นตัวเหม็น

5. ลมหายใจมีกลิ่นฉุน หรือ กลิ่นตัวเหม็น

6. ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เช่น ตาขุ่น ต้อกระจก

การตรวจหาเบาหวานของสัตว์เลี้ยง

สัตวแพทย์จะทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของสัตว์เลี้ยง โดยมักจะนัดให้อดอาหารและน้ำของสัตว์เลี้ยง อย่างน้อย 8 ชั่วโมง (หากบางตัวหิวน้ำมาก อาจพิจารณาให้พอดื่มน้ำเปล่าได้) โดยจะเจาะเลือดด้วยเครื่องวัดระดับน้ำตาลที่ใช้กับสัตว์หรือคน แล้วเทียบตามค่ามาตรฐานระดับน้ำตาลของสัตว์เลี้ยง คือ สุนัข 59-121 mg/dL และแมว 57-125 mg/dL ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าค่าดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานได้

การตรวจหาเบาหวานของสัตว์เลี้ยงด้วยตัวเจ้าของที่บ้าน

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ - สัตว์ตายได้!!!

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอาจเกิดขึ้นได้ในสัตว์ เนื่องจากฉีดอินซูลินเกินขนาด อาการของภาวะน้ำตาลในเลือดมีดังต่อไปนี้:

 • อาการชัก
 • อาการโคลงเคลง
 • ความอ่อนแอ
 • ความหมองคล้ำ
 • ง่วงนอน
 • กระวนกระวาย
 • อาการโคม่า

เมื่อสัตว์เลี้ยงมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ตามลำพังข้ามคืน ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่ไม่ได้รับการรักษานั้นน่ากลัวมาก สิ่งเหล่านี้รวมถึงการเกิดต้อกระจกและการสูญเสียการมองเห็นในสุนัข และทั้งความเสียหายของเส้นประสาทและความอ่อนแอของส่วนหลังในแมว

การรักษาโรคเบาหวานสำหรับสัตว์เลี้ยง

โดยทั่วไปแล้ว "อินซูลิน" ถือเป็นมาตรฐานการรักษาเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2

สัตวแพทย์เฉพาะทางเบาหวานของศูนย์เบาหวานสัตว์เลี้ยง SLV จะเป็นผู้ดำหนดกำหนดชนิดและขนาดอินซูลินที่เหมาะสมกับสัตว์ป่วย เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคเบาหวานควรหารือถึงวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมอินซูลินและปริมาณอินซูลินที่จำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงกับสัตวแพทย์ ซึ่งแรกเริ่มขอแนะนำให้ท่านนำสัคว์ป่วยเบาหวาน มาพ้กรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้สัตวแพทย์ทำ Glucose Curve*** โดยสัตวแพทย์จะเป็นผู้ฉีดอินซูลินให้ก่อน เพื่อปรับระดับยาและทดสอบผลหลังฉีดอินซูลิน ว่าอินซูลินระดับไหนที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงตัวนั้น ๆ หลังจากนั้นสัตวแพทย์จะให้คำแนะนำ/สอนฉีดอินซูลินเพื่อให้เจ้าของสามารถฉีดอินซูลินให้สัตว์เลี้ยงด้วยตัวเองที่บ้านเป็นประจำได้***

การจัดการโรคเบาหวานในสัตว์เลี้ยง

เช่นเดียวกับโรคเบาหวานในมนุษย์ โรคเบาหวานในสัตว์จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้น

เมื่อเบาหวานของสัตว์เลี้ยงอยู่ภายใต้การควบคุม พวกเขาจะมีช่วงเวลาการกระหายน้ำและปัสสาวะตามปกติ ความอยากอาหารปกติ น้ำหนักคงที่ การมองเห็นและการตื่นตัวที่ดี และระดับกิจกรรมที่ดี มีสี่ส่วนหลักในการควบคุมน้ำตาลในเลือดของสัตว์ ได้แก่ การรับประทานอาหาร การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด การออกกำลังกาย และการฉีดอินซูลิน

การรับประทานอาหาร

เมื่อสุนัขหรือแมวเป็นโรคเบาหวาน ควรให้อาหารแห้งหรืออาหารกระป๋อง แต่สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงอาหารกึ่งชื้นเนื่องจากอาจมีปริมาณน้ำตาล สัตวแพทย์ควรสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้คำแนะนำด้วยว่าเมื่อใดควรให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับอินซูลิน

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

การตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดของสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างแม่นยำช่วยให้สัตว์แพทย์สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดหรือประเภทของอินซูลินได้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงบางคนอาจได้รับการสอนให้ทำเช่นนี้ที่บ้าน

การออกกำลังกาย

โรคเบาหวานมักเกิดกับสัตว์ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน เมื่อไขมันส่วนเกินนำไปสู่การดื้อต่ออินซูลิน การเดินทุกวันจะดีสำหรับทั้งสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ

การฉีดอินซูลิน

 • ควรเก็บอินซูลินไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา
 • ควรผสมอินซูลินก่อนใช้
 • การผสมควรทำด้วยการกลิ้งเบา ๆ และไม่เขย่า
 • เมื่ออินซูลินถึงวันหมดอายุอย่าใช้
 • อาจโกนขนสัตว์เลี้ยงในตำแหน่งที่คุณต้องการฉีดอินซูลิน ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการฉีดง่ายขึ้นสำหรับทั้งสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ
 • ตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดของสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นประจำ

สรุปการจัดการสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคเบาหวาน

สุนัข

แมว

 • มักแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง หรืออาหารสุนัขป่วยสูตรเบาหวาน
 • แนะนำให้ออกกำลังกายทุกวัน ปรึกษาสัตวแพทย์ของคุณเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น น้ำหนัก สุขภาพโดยรวม และอายุ
 • เจ้าของควรพิจารณาทำหมันสุนัขตัวเมียที่ตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวาน
 • มักแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงและคาร์โบไฮเดรตต่ำ หรืออาหารแมวป่วยสูตรเบาหวาน
 • ขอแนะนำให้ออกกำลังกายทุกวัน แม้ว่าการฝึกออกกำลังกายกับแมวทุกวันอาจเป็นเรื่องยาก สัตวแพทย์ของคุณอาจช่วยคุณวางแผนได้
 • การรักษาอินซูลินและตารางการให้อาหารที่แนะนำสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะสัตว์เลี้ยงจะเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ  คุณจะต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงเป็นประจำ 
 • เฝ้าระวังการใช้อินซูลินเกินขนาด ซึ่งอาจรวมถึง
  • อาการอ่อนแรง
  • อาการสั่นหรือ
  • อาการชัก และ
  • เบื่ออาหาร
  • ติดต่อสัตวแพทย์หรือคลินิกฉุกเฉินทันที  หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณใดๆ เหล่านี้ 

ข้อควรจำ – สัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคเบาหวานสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขได้

ศูนย์เบาหวานสัตว์เลี้ยง SLV

ศูนย์เบาหวานสัตว์เลี้ยง SLV เปิดให้บริการสำหรับรักษาโรคเบาหวานในสุนัขและแมวโดยทีมสัตวแพทย์เฉพาะทางเบาหวาน ให้บริการดูแล ประเมินผลรักษาและติดตามผลสัตว์ป่วยเบาหวาน ทั้งสุนัขและแมวอย่างครบวงจรเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การบริการ

 • ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
 • ให้การรักษาและควบคุมระดับน้ำตาล เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
 • ส่งต่อสัตวแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการทางตลินิกด้านอาหารสัตว์ป่วยเบาหวาน
 • ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับสัตว์ป่วยเบาหวาน
 • ส่งต่อสัตวแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานต่างๆ
 • ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน)
 • ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี (โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับสุนัข/แมวป่วยเบาหวาน)

สัตวแพทย์ประจำศูนย์

สพ.ญ.ทินรัตน์ เผงพิมาย

หัวหน้าศูนย์ฯ

ประสบการณ์ดูแลสัตว์ป่วยเบาหวาน > 10 ปี

สัตวแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานต่างๆ

ผศ.ดร.น.สพ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข

ที่ปรึกษาโรคไตและต่อมไร้ท่อ

น.สพ.ภัทรพงศ์ เครือยิหวา

อายุรกรรมทั่วไป,
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
โรคต่อมไร้ท่อ

ติดต่อศูนย์ฯ

เวลาทำการ

วันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

ติดต่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. (02)866-0260

Scroll to Top