คลินิกแมว

แนวคิดของคลินิก

คลินิกแมว

เพื่อให้เป็น Cat Friendly โดยเฉพาะ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

  • วันอังคาร–เสาร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.

เพราะแมวไม่ใช่หมาตัวเล็ก และโรคของแมวก็จำเพาะเจาะจงเฉพาะแมวเช่นกัน  ดังนั้น โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) จึงจัดหมอแมว รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวกับแมว เพื่อให้เป็น Cat Friendly โดยเฉพาะ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายการสัตวแพทย์
อายุรศาสตร์ทั่วไป,
โรคไต, เบาหวาน, โรคแมว

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันอังคาร–เสาร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

ติดต่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. (02)866-0260

Scroll to Top