คลินิกกระดูกและข้อ

แนวคิดของคลินิก

มีห้องตรวจทางรังสี (X-ray)
ถ่ายภาพวินิจฉัยโรคกระดูกและข้อต่อในสัตว์เลี้ยงได้ทันที

คลินิกกระดูกและข้อของโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา โรคข้อต่อและกระดูกในสัตว์เลี้ยงทุกชนิด รวมถึงการแนะนำการดูแลรักษาข้อต่อในสัตว์ทุกวัย ทุกสายพันธุ์ โดยสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านกระดูกและข้อ พร้อมทั้งการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีห้องตรวจทางรังสี (X-ray) ที่สามารถถ่ายภาพวินิจฉัยโรคกระดูกและข้อต่อในสัตว์เลี้ยงได้ทันที เพื่อคุณภาพในการรักษาที่ดีที่สุด

น.สพ.ภัทรพงศ์ เครือยิหวา

  • วันพุธ เวลา 16.00 – 20.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 17.00 น.
    คลินิกกระดูกและข้อ

น.สพ.นักรบ ศิริพละ

ศัลยกรรมทั่วไป,
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

ศัลยกรรม
เนื้อเยื่ออ่อน/ออร์โธปิดิกส์

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันพุธ เวลา 16.00 – 20.00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 17.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

ติดต่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. (02)866-0260

Scroll to Top