คลินิกโรคตา

แนวคิดของคลินิก

คลินิกโรคตา

โดยทีมสัตวแพทย์ที่ประสบการณ์พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

  • วันจันทร์ – วันพุธ 09.00 – 20.00 น.
  • วันพฤหัสบดี 20.00 – 00.00 น.
  • วันศุกร์ 00.00 – 08.00 น.
  • วันอาทิตย์ 08.00 – 19.00 น.
    คลินิกโรคตา

       คลินิกโรคตาของโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะความผิดปกติของดวงตาสำหรับสัตว์เลี้ยง และให้การดูแลรักษาโรคตาที่มีความซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของโรคตา โดยทีมสัตวแพทย์ที่ประสบการณ์พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อดวงตาของสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

สพ.ญ.ณัฐเนตร ศรีตระกูล

โรคนัยน์ตาสัตว์เลี้ยง

อายุรศาสตร์ทั่วไป,
โรคตา

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันพุธ 09.00 – 20.00 น.
วันพฤหัสบดี 20.00 – 00.00 น.
วันศุกร์ 00.00 – 08.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 – 19.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

ติดต่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. (02)866-0260

กลับไปด้านบน