คลินิกโรคผิวหนัง

แนวคิดของคลินิก

ดูแลและตรวจรักษาโรคผิวหนังโดยสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านผิวหนังโดยเฉพาะ

       สุขภาพขนและผิวหนังของสัตวเลี้ยงเป็นสิ่งสำคัญ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) จึงใส่ใจเรื่องการดูแลและตรวจรักษาโรคผิวหนังโดยสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านผิวหนังโดยเฉพาะ เพื่อให้การรักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงมีประสิทธิภาพ สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดีทั้งภายในและภายนอก

โรงพยาบาลสัตว์สำหรับน้องหมาน้องแมวและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

เปิดรักษาพยาบาลสัตว์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ หรือ SLV เป็นสถานพยาบาลสัตว์ที่สมบูรณ์แบบครบวงจร ทันสมัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยง

เรามุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานในการรักษาสัตว์เลี้ยงและสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้น มุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการทางการสัตวแพทย์ ส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการรักษาและการให้บริการแก่สัตว์เลี้ยง เพื่อรองรับการเปิดตลาด AEC
เราเชื่อมั่นว่า “คุณภาพโรงพยาบาลสัตว์เอกชนไทยสู้เค้าได้”

สพ.ญ.วรภัณฑ์ วิวัฒน์วิศวกร
(หมอเข่ง)

อายุรกรรมทั่วไป
คลินิกโรคผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

  • วันอาทิตย์-พฤหัสบดี เวลา 10.00 – 21.00 น.
    คลินิกโรคผิวหนัง

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันอาทิตย์-พฤหัสบดี เวลา 10.00 - 21.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

ติดต่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. (02)866-0260

Scroll to Top