คลินิกโรคระบบประสาท

แนวคิดของคลินิก

ตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยทีมสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านระบบประสาท

ระบบประสาทเป็นอีกหนึ่งระบบของร่างกายที่สำคัญต่อชีวิตของสัตว์เลี้ยง คลินิกเฉพาะทางด้านระบบประสาทของโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) จึงให้ความสำคัญต่อการวินิจฉัย รักษา และดูแลภาวะความผิดปกติของระบบประสาทในสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมาก ดำเนินงานตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยทีมสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านระบบประสาท เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตสัตว์เลี้ยงของท่าน

สพ.ญ.ชนิตา โลหะกมลชัย
(หมอพัด)

  • วันจันทร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 18.00 – 20.00 น.
    คลินิกโรคระบบประสาท

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันจันทร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.

วันเสาร์ เวลา 18.00 – 20.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

ติดต่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. (02)866-0260

Scroll to Top