การวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคหัวใจทางเวชศาสตร์สัตวเลี้ยงระดับก้าวหน้า

 • ในฐานะผู้นำด้านการดูแลโรคหัวใจของสุนัขและแมว
 • ทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษของเรา
 • ใช้เทคนิคการวินิจฉัยและอุปกรณ์ระดับสากล และขั้นก้าวกน้า (CT SCAN) เพื่อวินิจฉัยและรักษาภาวะหัวใจหลากหลายประเภท
 • เราทุ่มเทเพื่อพัฒนาแผนการรักษาเฉพาะบุคคลสำหรับสัตว์ป่วยแต่ละรายของเราทั้งสัตว์ป่วยนอกและสัตว์ป่วยใน

การทำงานร่วมกัน คือ หัวใจของการปฏิบัติของเรา

บ่อยครั้งที่สุนัขหรือแมวที่ป่วยเป็นโรคหัวใจมักมีโรคร่วมด้วย อาทิ โรคเบาหวาน โรคไต โรคอ้วน หรือโรคไทรอยด์   ทีมสัตวแพทย์ของเราจะทำงานร่วมกับสัตวแพทย์ที่รักษาโรคร่วมเหล่านั้น หรือกับสัตวแพทย์ผู้ดูแลหลักของคุณเจ้าชอง  เพื่อให้ระดับการดูแลสัตว์ป่วยที่เหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้คุณเจ้าของทราบในทุกขั้นตอน

เรื่องจริงเกี่ยวกับโรคหัวใจของสุนัขและแมว

สุนัข 1 ใน 10 ตัวเป็นโรคหัวใจ

15 % ของแมวทั่วไปเป็นโรคหัวใจ และ

30 %ชองแมวแก่ (> 9 ปี) เป็นโรคหัวใจ

50% ของสุนัข Dobermans ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายใหญ่ผิดปกติ ( Dilated Cardiomyopathy )

เจ้าของสุนัขกว่า 50% ไม่เคยตระหนักว่า สุนัขของตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเลย ทั้งที่มีสุนัขอายุ 7 ปีขึ้นไป มากถึง 25% ของสุนัขที่เป็นโรคหัวใจ

10 อาการที่บ่งชี้ว่าสัตว์เลี้ยงของเราอาจเป็นโรคหัวใจ

 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • นอนไม่ลง/นอนราบไม่ได้
 • เป็นลม/หมดสติ
 • ท้องบวม/ท้องอืด
 • มีเสียงฟู่จากหัวใจ (HEART MURMUR)
 • เหนื่อยง่าย/หาย/ทนต่อการออกกำลังกายน้อยลง
 • ไอเรื้อรัง
 • หอบ
 • หายใจลำบาก
 • อาการขาหลังเป็นอัมพาตเฉียบพลันในแมว

บริการของเรา

เนื่องจากสุนัขและแมวของเรานั้นสามารถป่วยเป็นโรคหัวใจได้หลากหลายรูปแบบเฉกเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคหัวใจ ดังนั้น ทีมสัตวแพทย์ของศูนย์โรคหัวใจสัตว์เลี้ยง SLV จึงทุ่มเทให้กับการวินิจฉัยและการรักษาภาวะหัวใจเหล่านี้ โดยเราให้บริการตรวจวินิจฉัยสัตว์ป่วยนอก เช่น การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รวมถึงบริการรักษาสัตว์ป่วยในสำหรับสัตว์ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทีมสัตวแพทย์โรคหัวใจของเราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสัตวแพทย์ที่รักษาโรคร่วม สัตวแพทย์เจ้าของเคส รวมทั้งตัวคุณเจ้าของ เพื่อกำหนดแผนการวินิจฉัย การรักษา และการปฎิบัติที่ดีที่สุดสำหรับน้องหมาน้องแมวแสนรักของคุณเจ้าของ

การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (Echocardiogram)

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)

การวัดความดันโลหิต (Blood pressure Monitors)

การวัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของหัวใจ (Cardiac Biomarkers)

การรักษาสัตว์ป่วยนอกและสัตว์ป่วยในที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวและหัวใจเต้นผิดจังหวะ

การตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจจากยีนในสัตว์เลี้ยง

ด้วยสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์

อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสัตว์เลี้ยง SLV

ได้พัฒนาคลินิกโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจเป็นศูนย์โรคหัวใจสัตว์เลี้ยง SLV โดยมีหลักการและแนวคิดสำคัญของศูนย์ฯ คือ

"ความเชี่ยวชาญ ความเป็นเลิศ และการดูแลเอาใจใส่"

อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

จบประถมศึกษาจาก รร.เซนต์คาเบรียล และไปจบชั้น ม.ปลายที่ รร.อัสสัมชัญ ได้รับรางวัลนิสิตรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561และได้ ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) และชณะนี้เป็นอาจารย์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และตอนนี้ กำลังศึกษาต่อ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ วิชาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (หลักสูตรนานาชาติ) ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ทีมสัตวแพทย์ศูนย์โรคหัวใจสัตว์เลี้ยง SLV

อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

สพ.ญ.สุวีรยา นาจำเริญ

น.สพ.ธนัตถ์ ธัชชนะชัย

น.สพ. ภัทรพงศ์ เครือยิหวา

กลุ่มอาการและโรคหัวใจสุนัข-แมวที่มารักษาที่ศูนย์ฯ

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV Pet Hospital)

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

(Congenital Heart Disease)

โรคหัวใจภายหลังเกิด

(Acquired Heart Disease)

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

(Cardiac Arrhythmia)

 • Patent Ductus Arteriosus
 • Subaortic Stenosis
 • Pulmonic Stenosis
 • Ventricular Septal Defect
 • Atrial Septal Defect
 • Mitral/Tricuspid Valvular Dysplasia
 • Tetralogy of Fallot

Canine (สุนัข)

 • Myxomatous Valvular Degeneration (Chronic Valvular Disease – CVD)
 • Dilated Cardiomyopathy (DCM)
 • Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC)
 • Heartworm Disease

Feline (แมว)

 • Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM)
 • Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy (HOCM)
 • Restrictive Cardiomyopathy (RCM)
 • Unclassified Cardiomyopathy (UCM)
 • Dilated Cardiomyopathy (DCM)
 • Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC)

Tachyarrhythmias

 • Ventricular Tachycardia
 • Supraventricular Tachycardia
 • Atrial Fibrillation
 • Atrioventricular Reciprocating Tachycardia (CMT)
 • AV Nodal Reciprocating Tachycardia

Bradyarrhythmias

 • Sick Sinus Syndrome
 • Atrioventricular Block
 • Atrial Standstill

SLV TV

ติดต่อศูนย์โรคกัวใจสัตว์เลี้ยง SLV

เวลาทำการ

วันจันทร์   เวลา 10.00 – 20.00 น.

วันอังคาร  เวลา 10.00 – 20.00 น.

วันพุธ   เวลา 10.00 – 20.00 น.

วันศุกร์  เวลา 14.00 – 21.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น

วันอาทิตย์ 12.00 – 21.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

ติดต่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. (02)866-0260

Scroll to Top