คลินิกโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ

แนวคิดของคลินิก

ด้วยสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์
พร้อมอุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยเฉพาะ

       คลินิกโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจของโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ให้บริการตรวจและวินิจฉัยอาการผิดปกติด้านหัวใจและระบบทางเดินหายใจในสัตว์เลี้ยง ด้วยสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยเฉพาะ อาทิ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องอัลตร้าซาวน์หัวใจ จึงมั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงของท่านจะได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตย์

โรคหัวใจ/อายุรกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

  • วันศุกร์ เวลา 18.30 – 20.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 21.00 น.
    คลินิกโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันศุกร์ เวลา 18.30 - 20.00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 12.00 - 21.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

ติดต่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. (02)866-0260

กลับไปด้านบน