คลินิกโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

คลินิกโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

แนวคิดของคลินิก

คลินิกโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

สัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคไตทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินปัสสาวะ สามารถตรวจความผิดปกติของร่างกายที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะได้ทันที อาทิ สมดุลกรด-ด่างและเกลือแร่ในร่างกาย ความดันโลหิต ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ค่าของเสียในเลือด เป็นต้น เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจรักษา การวางแผนแนวทางการรักษา และคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • อังคาร 10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • พุธ  10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • พฤหัส  10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • ศุกร์  10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • เสาร์  10.00-17.00 น.
  คลินิกโรคไต
Accordion Content
 • อังคาร 10.00-17.00 น.
  ศูนย์โรคไตและฟอกไตสัตวเลี้ยง SLV
 • อังคาร 10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • พุธ  10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • พฤหัส  10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • ศุกร์  10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • เสาร์  10.00-17.00 น.
  คลินิกโรคไต

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันจันทร์ เวลา 20.00 – 24.00 น.

วันอังคาร–อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

ติดต่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. (02)866-0260

Scroll to Top