ค้นหารายชื่ออาจารย์พิเศษ

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตย์

อ.ตุ้ก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจ

 • ศุกร์ 18.00-21.00 น. (ออกตรวจเดือนละครั้ง)
  คลินิกโรคหัวใจ
  ***กรุณานัดหมายล่วงหน้า***

รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์

อ.ผึ้ง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติกรรม, ศัลยกรรมทั่วไป

ช่วงนี้งดลงตรวจ  Working@Home เนื่องจากโรคโควิด-19 ระบาด

อ.น.สพ.ดร.สมศักดิ์ วรรธนะนิตย์

อ.สมศักดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคหัวใจ​, อายุรศาสตร์ทั่วไป

 • อาทิตย์ 09.00-12.00 น.
  คลินิกศัลยกรรม 

***กรุณานัดหมายล่วงหน้า***

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์

อ.หมวย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยาทางสัตวแพทย์

 • เสาร์ 10.00-12.00 น. (เสาร์เว้นเสาร์)
  คลินิกโรคระบบประสาท
 • ***กรุณานัดหมายล่วงหน้า***

อ.สพ.ญ.ดร.ปณิธิ สุโข

อ.เอ๋ย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทันตกรรมสัตว์เลี้ยง

 • ศุกร์ 18.00-21.00 น.
  คลินิกทันตกรรมสัตว์เลี้ยง
  ***กรุณานัดหมายล่วงหน้า***

อ.น.สพ.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์

อ.โอม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย์

 • พุธ 18.00-21.00 น.
  คลินิกอัลตร้าซาวน์และภาพรังสีวินิจฉัย

น.สพ.ภัคธร สิ่วเฉลิมวงศ์

อ.ไอซ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยาทางสัตวแพทย์

 • จันทร์ 18.00-21.00 น.
  คลินิกระบบประสาท
  ***กรุณานัดหมายล่วงหน้า***

น.สพ.ธีทัต ตั้งปกรศักดิ์

อ.ฟลุ้ก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย์

 • เสาร์ 09.00-12.00 น.
  คลินิกอัลตร้าซาวน์และภาพรังสีวินิจฉัย

สพ.ญ.ณัฐเนตร ศรีตระกูล

อ.นัดเนตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทางสัตวแพทย์

 • จันทร์ 18.00-20.00 น.
  คลินิกโรคนัยน์ตาสัตว์
Scroll to Top