ทีมผู้บริหาร

ประธานกรรมการบริหาร
และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อดีตหัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยาโรคสัตว์ติดคน กองสัตวแพทยสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
อดีตผู้ช่วยคณบดีด้านทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สพ.ญ.ทินรัตน์ เผงพิมาย

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายการสัตวแพทย์

Certificate on INTERNAL MEDICINE: Keys to Understanding (February-November 2009) POST GRADUATE FOUNDATION IN VETERINARY SCIENCE, THE UNIVERSITY OF SYDNEY, Australia

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ปณิธานของผมในการบริหารคือต้องได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเวลา เพราะเราเห็นความสำคัญของการใช้ตัวเลขตัดสินชีวิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิขาการ

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

สพ.ญ.กัญญาวีร์ จิตต์วัฒนาอารีย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

น.สพ.การุณ ชัยวงศ์โรจน์

ที่ปรึกษา
ด้านการคลัง

อ.คมวิทย์ เทียมเวช

ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาธุรกิจ

อ. นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม
Dr. Tanin Santiwattanatarm DVM, MPH

ประวัติการศึกษา

2521  มัธยมศึกษา   รร.เซนต์คาเบรียล
2528  ปริญญาตรี    สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (Vet 43)
2542  ปริญญาโท    สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงานและผลงาน

new-01
*ล่าสุด* ผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทยฉบับปี 2563 (TAHSA 2020).

ปัจจุบัน

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ @ศิริราช บางกอกน้อย กทม.
  • วิทยากรประจำรายการ “หมอ(ความ)ฮา หมอ(หมา)เฮ” ใน SLV TV (YouTube Channel!)
  • สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์
    24/1 ถ.อรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
    โทร.(02)866-0260, ฮ็อตไลน์(มือถือ): 086-372-5458 โทรสาร (02)866-0841
    www.slv.co.th    e-mail: vstst@yahoo.com

รางวัล/เกียรติยศ

2548          รางวัลดีเด่นงานวิจัยแบบแผ่นภาพสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ในการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 31 วันที่ 2-4 พ.ย. 2548
ชื่อผลงาน “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาสลบ Tiletamine-Zolazepam และ Xylazine ในสุนัข”

2554          รางวัลสัตวแพทย์ดีเด่น “จรัส สืบแสง” ประจำปี 2554 จากสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
(VPAT)  ด้วยผลงานโดดเด่นด้านการบำบัดโรคสัตว์ในสัตว์เลี้ยง และทำประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคม

รางวัลแห่งความภูมิใจ

ถวายรายงานเรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. พ.ศ. 2533

โดย น.สพ.ธานินทร์์ สันติวัฒนธรรม ได้ถวายรายงานในเรื่อง “การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์”

รางวัลสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงดีเด่น "จรัส สืบแสง" ประจำปี 2554

นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม(ซ้าย) ได้รับรางวัล “จรัส สืบแสง” ปี 2554 ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย  (VPAT) ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องแซฟไฟร์ 4 ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  

รางวัลจรัส สืบแสง กองทุนส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2528 โดย น.สพ.จรัส สืบแสง และกลุ่มผู้มีจิตศรัทธา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องสัตวแพทย์ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบําบัดโรคสัตว์เลี้ยง หรือมีผลงานส่งเสริมการตรวจวินิจฉัย การป้องกันโรค การบําบัดโรคสัตว์ และการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีศักยภาพได้มีโอกาสผลิตและ เสนอผลงานที่มีคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพสัตวแพทย์นี้มอบให้แก่สัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงดีเด่นของปี

รางวัลดีเด่นงานวิจัยสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม และคณะฯ ได้รับรางวัลดีเด่นงานวิจัยแบบแผ่นภาพสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  ในการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 2-4 พ.ย. 2548   ชื่อผลงาน “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาสลบ Tiletamine-Zolazepam และ Xylazine ในสุนัข”

น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

ประวัติการศึกษา

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติการทำงานและผลงาน

รางวัลแห่งความภูมิใจ

ที่ 2 เทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 60

นายธนพล สันติวัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษเอสแอลวี นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557-58-59 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์สโมสร ประจำปี 2560 (SET Table Tennis Club Championships 2017) ของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 21-23 และ 27-30 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา  ในนาม “ทีมตำรวจ A”  ซึ่งปรากฏว่า นายธนพลฯ สามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าชื่นชม โดยได้รับ รางวัล “รองชนะเลิศ” ในประเภททีมชายทั่วไป

โล่เกียรติศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในฐานะผู้ที่ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

นายธนพล  สันติวัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (ที่ 2 จากซ้าย) รับโล่เกียรติศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้ที่ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ประเภทกีฬา เทเบิลเทนนิส ในพิธีเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2560  โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560  ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Scroll to Top