เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา น.สพ.ภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี แวะมาเยี่ยมเยียน SLV โดยมี อ.น.สพ.ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ

Scroll to Top