ทีม SLV

หัวใจสำคัญที่สุดในการดำเนินกิจการโรงพยาบาลสัตว์ สวนหลวงสัตว์แพทย์ (SLV)
ก็คือบุคคลากรในทีมงานต่างๆ ของเรา

ทีม SLV

โรงพยาบาลสัตว์ สวนหลวงสัตว์แพทย์ (SLV) ประกอบด้วยทีมสัตวแพทย์ SLV, ทีมเทคนิคการแพทย์ SLV, และทีมสหวิชาชีพ SLV ซึ่งเป็นหัวใจในการดำเนินกิจการสถานพยาบาลสัตว์ตามนโยบายของโรงพยาบาล

สัตวแพทย์และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การรักษาสัตว์ประสบผลสำเร็จ ทีมสัตวแพทย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง…

เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเวลา ดังปณิธานที่เรายึดมั่นใน ”ความสำคัญของการใช้ตัวเลขตัดสินชีวิต”

นอกจากทีมสัตวแพทย์คุณภาพและทีมนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชำนาญการของเอสแอลวีแล้ว ทีมสหวิชาชีพอื่นๆ ของเอสแอลวีก็ล้วนผ่านการคัดสรรและฝึกฝนเพื่อช่วยเหลือให้น้องหมาน้องแมวของท่านได้รับการบริการที่ประทับใจสูงสุด

Scroll to Top