นัดหมายสัตวแพทย์-น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

รายละเอียดการนัดหมายสัตวแพทย์

อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

อายุรกรรมทั่วไป, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

เวลาตรวจ

เสาร์ 18.00-21.30 น. คลินิกโรคหัวใจ อายุรกรรมทั่วไป

เสาร์ 22.00-08.00 น. เวชกรรมฉุกเฉิน วอร์ดสัตว์ป่วยใน

หมายเหตุ

1. เวลาในการตอบกลับ ทางโรงพยาบาลจะตอบรับการนัดหมายล่วงหน้าใน 72 ชั่วโมง

2. การนัดหมายผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการแจ้งความจำนงนัดหมายสัตวแพทย์ล่วงหน้าเท่านั้น มิได้เป็นการยื่นยัน วัน เวลา สถานที่ และสัตวแพทย์ผู้รักษาทันที

3. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

4. การนัดหมายและการยืนยันนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าผู้นัดหมาย หรือ เจ้าของสัตว์เลี้ยง จะได้ทำการลงทะเบียนสัตว์ป่วย อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาล