น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม

น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง ทักษะการสื่อสารกับเจ้าของเคส

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2529

- สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

-

ตารางตรวจ

วันเวลาคลินิก

THIS DOCTOR DOES NOT CURRENTLY SCHEDULE REGULAR CLINIC HOURS. APPOINTMENTS MAY BE MADE UPON REQUEST, DEPENDING ON AVAILABILITY.

อ. นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม
Dr. Tanin Santiwattanatarm DVM, MPH

ประวัติการศึกษา

2521  มัธยมศึกษา   รร.เซนต์คาเบรียล
2528  ปริญญาตรี    สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (Vet 43)
2542  ปริญญาโท    สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงานและผลงาน

  • อดีตหัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยาโรคสัตว์ติดคน  กองสัตวแพทยสาธารณสุข  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร
  • อดีตผู้ช่วยคณบดีด้านทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบัน

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ @ศิริราช บางกอกน้อย กทม.
  • สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์
    24/1 ถ.อรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
    โทร.(02)866-0260, ฮ็อตไลน์(มือถือ): 086-372-5458 โทรสาร (02)866-0841
    www.slv.co.th    e-mail: vstst@yahoo.com

รางวัล/เกียรติยศ

2548          รางวัลดีเด่นงานวิจัยแบบแผ่นภาพสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ในการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 31 วันที่ 2-4 พ.ย. 2548
ชื่อผลงาน “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาสลบ Tiletamine-Zolazepam และ Xylazine ในสุนัข”

2554          รางวัลสัตวแพทย์ดีเด่น “จรัส สืบแสง” ประจำปี 2554 จากสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
(VPAT)  ด้วยผลงานโดดเด่นด้านการบำบัดโรคสัตว์ในสัตว์เลี้ยง และทำประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคม

รางวัลแห่งความภูมิใจ

ถวายรายงานเรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. พ.ศ. 2533

โดย น.สพ.ธานินทร์์ สันติวัฒนธรรม ได้ถวายรายงานในเรื่อง “การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์”

รางวัลสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงดีเด่น "จรัส สืบแสง" ประจำปี 2554

นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม(ซ้าย) ได้รับรางวัล “จรัส สืบแสง” ปี 2554 ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย  (VPAT) ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องแซฟไฟร์ 4 ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  

รางวัลจรัส สืบแสง กองทุนส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2528 โดย น.สพ.จรัส สืบแสง และกลุ่มผู้มีจิตศรัทธา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องสัตวแพทย์ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบําบัดโรคสัตว์เลี้ยง หรือมีผลงานส่งเสริมการตรวจวินิจฉัย การป้องกันโรค การบําบัดโรคสัตว์ และการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีศักยภาพได้มีโอกาสผลิตและ เสนอผลงานที่มีคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพสัตวแพทย์นี้มอบให้แก่สัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงดีเด่นของปี

รางวัลดีเด่นงานวิจัยสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม และคณะฯ ได้รับรางวัลดีเด่นงานวิจัยแบบแผ่นภาพสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  ในการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 2-4 พ.ย. 2548   ชื่อผลงาน “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาสลบ Tiletamine-Zolazepam และ Xylazine ในสุนัข”

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
Scroll to Top