คลินิกอัลตร้าซาวน์

แนวคิดของคลินิก

คลินิกอัลตร้าซาวน์และภาพรังสีวินิจฉัย

บริการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคทุกระบบด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์และภาพถ่ายทางรังสี โดยทีมสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านอัลตร้าซาวน์และภาะถ่ายทางรังสี ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความละเอียดแม่นยำ

 

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันพุธ เวลา 18.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 12.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

 

ติดต่อขอรับคำแนะนำ
หรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. 02-866-0260