คลินิกอายุรกรรม

แนวคิดของคลินิก

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรมให้บริการตรวจวินิจฉัยสัตว์ป่วย ที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไป สัตว์ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน รวมไปถึงสัตว์ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรค ด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านอายุรกรรมในสัตว์เลี้ยงทุกสาขา ที่พร้อมให้คำปรึกษา และการตรวจรักษาอย่างถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัยสูงสุดแก่สัตว์ป่วย รับรองด้วยมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์แห่งแรกในประเทศไทย (TAHSA)

 

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

ทุกวัน  เวลา 8.00 - 22.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

 

ติดต่อขอรับคำแนะนำ
หรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. 02-866-0260