คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แนวคิดของคลินิก

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

การฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากเจ็บป่วยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี เราให้ความสำคัญและมีความยินดีในการบริการทั้งด้านการตรวจ รักษา ให้คำแนะนำ ที่เหมาะสมต่อสัตว์เลี้ยงของท่าน โดยสัตวแพทย์ผู้้มีประสบการณ์ทางด้านกายภาพฟื้นฟูสัตว์ พร้อมด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ทันสมัย อาทิ เครื่องเลเซอร์กำลังสูง เครื่องนวดกระตุ้นด้วยคลื่นเสียง เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า อุปกรณ์กายภาพต่างๆ และสระเพื่อธาราบำบัด 

 

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันจันทร์-อังคาร เวลา 10.00 – 18.00 น.
วันพฤหัสบดี–ศุกร์-เสาร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

 

ติดต่อขอรับคำแนะนำ
หรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. 02-866-0260