คลินิกแมว

แนวคิดของคลินิก

คลินิกแมว

เพราะแมวไม่ใช่หมาตัวเล็ก  และโรคของแมวก็จำเพาะเจาะจงเฉพาะแมวเช่นกัน  ดังนั้น  SLV จึงจัดหมอแมว รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวกับแมว เพื่อเป็น Cat Friendly โดยเฉพาะ

 

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันอังค่าร–เสาร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

 

ติดต่อขอรับคำแนะนำ
หรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. 02-866-0260