คลินิกโรคกระดูกและข้อ

แนวคิดของคลินิก

คลินิกกระดูกและข้อ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา โรคข้อต่อและกระดูกในสัตว์เลี้ยงทุกชนิด รวมถึงการแนะนำการดูแลรักษาข้อต่อในสัตว์ทุกวัย ทุกสายพันธุ์ โดยสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านกระดูกและข้อ พร้อมทั้งการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีห้องตรวจทางรังสี(X-ray)ที่สามารถถ่ายภาพวินิจฉัยโรคกระดูกและข้อต่อในสัตว์เลี้ยงได้ทันที เพื่อคุณภาพในการรักษาที่ดีที่สุด

 

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันพุธ เวลา 16.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 17.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

 

ติดต่อขอรับคำแนะนำ
หรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. 02-866-0260