คลินิกโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

แนวคิดของคลินิก

คลินิกโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

สัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคไตทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินปัสสาวะ สามารถตรวจความผิดปกติของร่างกายที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะได้ทันที อาทิ สมดุลกรด-ด่างและเกลือแร่ในร่างกาย ความดันโลหิต ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ค่าของเสียในเลือด เป็นต้น เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจรักษา การวางแผนแนวทางการรักษา และคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์

 

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันจันทร์ เวลา 20.00 – 24.00 น.
วันอังคาร–อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

 

ติดต่อขอรับคำแนะนำ
หรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. 02-866-0260