วอร์ดสัตว์ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

กรงพักสัตว์ป่วยโซนพักฟื้นหลังการผ่าตัด Recovery Zone

กรงพักสัตว์ป่วยโซนพักฟื้นหลังการผ่าตัดมีทั้งหมด 2 กรง ซึ่งกรงพักสัตว์ป่วยโซนพักฟื้นหลังการผ่าตัด มีบริการตรวจโดยสัตวแพทย์ และการตรวจติดตามสัญญาณชีพที่มีความถี่และความละเอียดสูง จนกว่าสัตว์จะฟื้นตัวจากการวางยาสลบเป็นปกติ