วอร์ดสัตว์ป่วยลำไส้อักเสบ

กรงพักสำหรับสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบพาโวไวรัส

กรงพักสัตว์ป่วยมีทั้งหมด 4 กรง ซึ่งกรงพักสำหรับสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบพาโวไวรัสนี้มีบริการตรวจโดยสัตวแพทย์ 24 ชั่วโมง ตรวจติดตามสัญญาณชีพ 24 ชั่วโมง มีห้องกั้นแยกพิเศษสำหรับสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบพาโวไวรัส สัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์สวมถุงมือและเปลี่ยนรองเท้าก่อนปฏิบัติงานกับสัตว์ป่วยทุกครั้ง มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาแยกเฉพาะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไปยังสัตว์อื่น