วอร์ดสัตว์ป่วยวิกฤต

กรงพักสัตว์ป่วยโซนวิกฤติ

กรงพักสัตว์ป่วยโซนวิกฤติมีทั้งหมด 15 กรง แบ่งเป็นกรงสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก 12 กรง และสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ 3 กรง ซึ่งกรงพักสัตว์ป่วยโซนวิกฤตินี้มีบริการตรวจโดยสัตวแพทย์ 24 ชั่วโมง การตรวจติดตามสัญญาณชีพ 24 ชั่วโมง มีอุปกรณ์ช่วยในการดูแลสัตว์ป่วยวิกฤติ อาทิ ถังออกซิเจน เครื่องพ่นยาไอน้ำ เครื่องดันน้ำเกลืออัตโนมัติ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือด อุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกายสัตว์เลี้ยง เป็นต้น