วอร์ดสัตว์ป่วย EXOTIC

กรงพักสัตว์ป่วยโซนสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

กรงพักสัตว์ป่วยโซนสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษมีทั้งหมด 6 กรง (สามารถนำกรงส่วนตัวมาได้) ซึ่งกรงพักสัตว์ป่วยโซนสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนี้มีบริการตรวจโดยสัตวแพทย์ การตรวจติดตามสัญญาณชีพ 24 ชั่วโมง มีห้องแยกกั้นพิเศษเพื่อป้องกันการรบกวนจากภายนอก ประตูเป็นกระจกใสเต็มบานเพื่อสะดวกต่อการเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ที่เข้าพัก