วอร์ดสุนัข

วอร์ดสุนัข

กรงพักสุนัขป่วย มีทั้งหมด 23 กรง แบ่งเป็นกรงสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก 15 กรง และสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ 8 กรง ซึ่งกรงพักสัตว์ป่วยโซนวิกฤตินี้มีบริการตรวจโดยสัตวแพทย์ การตรวจติดตามสัญญาณชีพตลอด 24 ชั่วโมง