วอร์ดแมว

กรงพักสัตว์ป่วยโซนแมว

กรงพักสัตว์ป่วยโซนแมวมีทั้งหมด 17 กรง ซึ่งกรงพักสัตว์ป่วยโซนแมวมีบริการตรวจโดยสัตวแพทย์ การตรวจติดตามสัญญาณชีพตลอด 24 ชั่วโมง เป็นห้องแยกเฉพาะ มีผนังและประตูปิดกันจากโซนของสุนัข และยังทำการติดตั้งเครื่องกระจายฟีโรโมนสำหรับแมว เพื่อลดความเครียดให้กับแมวที่มาพักโดยเฉพาะ