รถพยาบาลสัตว์

รถพยาบาลสัตว์เลี้ยง

การพาสัตว์เลี้ยงมาพบสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์ อาจมีปัญหาในการหารถรับจ้างสาธารณะ หรือบางกรณีสัตว์ป่วยมีขนาดใหญ่และไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางมาพบสัตวแพทย์

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) มีบริการรถรับ-ส่งสัตว์เลี้ยง เพื่อความสะดวกของท่าน โดยท่านสามารถติดต่อเรียกรถไปรับที่บ้าน หรือนำส่งสัตว์เลี้ยงกลับบ้าน เป็นอีกหนึ่งในบริการคุณภาพจาก SLV

ติดต่อรถพยาบาลสัตว์เลี้ยง โทร. 02 – 866-0260