ร้านเอสแอลวี เพ็ทเฟรนด์ลี่ (SLV Pet Friendly)

ให้บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ รวมถึงขนมและอาหารทั่วไป
ร้านเอสแอลวี เพ็ทเฟรนด์ลี่ เป็นที่นัดหมายของคุณๆ เพื่อการพบปะพักรอในระหว่างพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการรักษาหรือตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี : SLV Pet Hospital)

ร้านเอสแอลวี เพ็ทเฟรนด์ลี่ คือจุดนัดพบของคนรักสัตว์
24/1 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร: 02-866-0260   โทรสาร 02-866-0841