ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ปี 2560 นายธนพล สันติวัฒนธรรม

 

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนายธนพล  สันติวัฒนธรรม นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 6  (บุตรชายของ น.สพ.ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ)  ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร.

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

กลับไปด้านบน