ผศ.ดร.น.สพ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข

ผศ.ดร.น.สพ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

 • โรคระบบทางเดินปัสสาวะของสุนัขและแมว
 • โภชนศาสตร์คลินิกสำหรับสุนัขและแมว

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • DVM (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ปีพ.ศ. 2528
 • M.PH.(มหาวิทยาลัยมหิดล) ปีพ.ศ. 2533
 • Ph.D.(Veterinary Medicine) (University of Minnesota, USA) ปีพ.ศ. 2544
 • Diplomate, Thai Board of Veterinary Medicine (DTBVM) ปีพ.ศ. 2558

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

อว.สพ. สาขาอายุรศาสตร์

ผลงานวิชาการ/หนังสือ/สัมภาษณ์

 • โภชนศาสตร์คลินิกสำหรับสุนัขและแมว
 • ชะตาชีวิตกำหนดให้เป็นสัตวแพทย์
 • Textbook of Veterinary Internal Medicine: Diseases of the dog and cat 5th edition
 • รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
 • รางวัลระดับดีมาก
 • รางวัลจรัส สืบแสง (สัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงคลินิกปฏิบัติ) ปี 2553

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
Scroll to Top