นายธนพล  สันติวัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (ที่ 2 จากซ้าย) รับโล่เกียรติศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้ที่ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ประเภทกีฬา เทเบิลเทนนิส ในพิธีเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2560  โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560  ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 

Scroll to Top