พิธีติดดาวให้เอสแอลวี ดีเด่น 2019

น.สพ.ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) พร้อมคณะผู้บริหาร  สัตวแพทย์  จัดพิธีมอบเข็มกลัดดาวดีเด่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของรพ.สัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) ซึ่งได้ผ่านการอบรบและสอบผ่านความรู้ความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่ในงานส่วนต่างๆ ภายในรพ.

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม ภายในรพ.สัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี)

น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ผู้อำนวยการรพ.ส.สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) พร้อมคณะผู้บริหารสัตวแพทย์ ได้แก่ ทนพ.สิรวิชญ์ สุทธิธรรมพานิช นายวัชรากรณ์ ศักดิ์บูรณะ สพ.ญ.ทิพาวดี เสียดขุนทุด สพ.ญ.ทินรัตน์ เผงพิมาย ได้ร่วมกันจัดพิธีมอบเข็มกลัดดาวดีเด่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของรพ.สัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) หลายท่าน ซึ่งได้สอบผ่านการอบรบความรู้ความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่ในงานส่วนต่างๆ ภายในรพ. นับเป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านสายวิชาชีพและบริการให้ดียิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

กลับไปด้านบน