รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ถวายรายงานเรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. พ.ศ. 2533

โดย น.สพ.ธานินทร์์ สันติวัฒนธรรม ได้ถวายรายงานในเรื่อง "การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารที่ทำการใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าหน้าที่เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมามอบให้แก่ทางโรงพยาบาล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานฯ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์แห่งใหม่  ณ เลชที่ 24/1 ถนนอรุณอมรินทร์ ติดกรมอู่ทหารเรือ  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  

โดยมี นายสัตวแพทย์ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รับแจกันดอกไม้พระราชทาน นับเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ TAHSA แห่งแรกของประเทศ

นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ประธานกรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation (TAHSA) ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย  (VPAT) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
TAHSA เป็นมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานพยาบาลสัตว์ให้เทียบเท่าระดับสากล สร้างความมั่นใจในบริการการรักษาสัตว์แก่ประชาชนทั่วไป โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ

โรงพยาบาลสัตว์เอสแอลวี สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) เป็นสถานพยาบาลสัตว์แห่งแรกที่ได้รับมาตรฐาน TAHSA ในประเทศไทย และยังคงยึดมั่นในมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์เพื่อคุณภาพในการให้บริการตลอดไป

นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ได้รับรางวัลสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงดีเด่น "จรัส สืบแสง" ประจำปี 2554

นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม(ซ้าย) ได้รับรางวัล "จรัส สืบแสง" ปี 2554 ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย  (VPAT) ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องแซฟไฟร์ 4 ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  

รางวัลจรัส สืบแสง กองทุนส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2528 โดย น.สพ.จรัส สืบแสง และกลุ่มผู้มีจิตศรัทธา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องสัตวแพทย์ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบําบัดโรคสัตว์เลี้ยง หรือมีผลงานส่งเสริมการตรวจวินิจฉัย การป้องกันโรค การบําบัดโรคสัตว์ และการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีศักยภาพได้มีโอกาสผลิตและ เสนอผลงานที่มีคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพสัตวแพทย์นี้มอบให้แก่สัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงดีเด่นของปี

รางวัลดีเด่นงานวิจัยสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

นายสัตวแพทย์ ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม และคณะฯ ได้รับรางวัลดีเด่นงานวิจัยแบบแผ่นภาพสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  ในการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 2-4 พ.ย. 2548   ชื่อผลงาน “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาสลบ Tiletamine-Zolazepam และ Xylazine ในสุนัข”

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษเอสแอลวีคว้าที่ 2 เทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 60

นายธนพล สันติวัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษเอสแอลวี นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557-58-59 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์สโมสร ประจำปี 2560 (SET Table Tennis Club Championships 2017) ของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 21-23 และ 27-30 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา  ในนาม “ทีมตำรวจ A”  ซึ่งปรากฏว่า นายธนพลฯ สามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าชื่นชม โดยได้รับ รางวัล "รองชนะเลิศ" ในประเภททีมชายทั่วไป