ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ “ครอบครัว SLV”

ยินดีต้อนรับหมอใหม่สู่ "ครอบครัว SLV"

สวัสดีสัตวแพทย์ใหม่ทั้งสามคนนะครับ

– สพ.ญ.ณัฏฐา ศรีวัฒนคุณ “หมอบัว” รหัสพนักงาน 16604

– น.สพ.ชญานิน สัตยกมลฉัตร “หมอนิน” รหัสพนักงาน 16603

– สพ.ญ.ภัทรวดี สิงห์สุทธิโสทร “หมอทราย” รหัสพนักงาน 16605

ในนามของหัวหน้าครอบครัว SLV ขอต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว SLV ด้วยความยินดี

การเพิ่มพูนทักษะของสัตวแพทย์จบใหม่นั้น ในยุคนี้มีทักษะแห่งอนาคตที่สัตวแพทย์อินเทิร์นหรือสัตวแพทย์จบใหม่ควรรู้และควรปรับตัว ตั้ง 10 ทักษะ!!!

ใน 10 ทักษะนั้น มีทักษะที่หมอใหม่ต้องมี ไม่มีไม่ได้ คือ ทักษะที่สี่: “ความกระหายที่จะเรียนรู้”

ทักษะแห่งอนาคตที่หมอใหม่ต้องมี คือ ความกระหายที่จะเรียนรู้ (Active Learning Skill) ซึ่งมาควบคู่กับความคิดที่ต้องการจะเติบโต (Growth Mindset) ซึ่งจะกระตุ้นให้เรามีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

World Economic Forum ได้คาดการณ์ว่าในอนาคตภายภาคหน้า ทักษะการทำงานที่เป็นที่ต้องการจะเปลี่ยนไปจากเดิมถึง 42% ทำให้การทำงานในอนาคตล้วนต้องการทักษะใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน ทักษะที่เรามีอยู่แล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอัพเดตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นความกระหายที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ (Active Learning) จะช่วยเพิ่มพูนทักษะของเราและทำให้เราก้าวหน้าในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซี่งเราจะเรียกผู้คนที่มี Active Learning Skill นี้ว่า “Active Learner”

สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้ Active Learner ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเป็นสัตวแพทย์สัตว์เล็กที่ดี เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของบรรดาน้องหมาน้องแมวทั้งหลายในอนาคต และขอให้ทุกท่านนึกถึงคำกล่าวของ Theodore Roosevelt ที่กล่าวไว้ว่า…

“People don’t care how much you know until they know how much you care”

ขอต้อนรับสู่ “ครอบครัว SLV” สวัสดีครับ

อ.น.สพ.ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม

หัวหน้าครอบครัว SLV

Scroll to Top