ยินดีต้อนรับสัตวแพทย์เพิ่มพูนทักษะรุ่น 2
ของโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ ประจําปี 2567

ในนามตัวแทนของครอบครัว SLV ขอต้อนรับสัตวแพทย์เพิ่มพูนทักษะรุ่นใหม่ของโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ ประจําปี 2567 (The 2nd. SLV Internship Program 2024) ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง พวกพี่หมอทุกคนหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า น้องหมออินเทิร์นรุ่นนี้จะได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยง ตลอดจนทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

SLV จัดทำโครงการสัตวแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เพื่อสนับสนุนให้สัตวแพทย์จบใหม่มีทักษะและประสบการณ์เพิ่มขึ้นในการรักษาสุนัขและป่วยของประชาชนคนรักสัตว์ ตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภาและ มาตรฐาน TAHSA ซึ่งเป็นมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (Thailand Animal Hospital Standard and Accreditation) ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีของสวัสดิภาพสัตว์เป็นเป้าหมายสำคัญ

ดังสุภาษิตจีนที่กล่าวไว้ว่า “หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก” หมายถึง ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ล้วนเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างมาจากการกระทำที่เล็กน้อย ดังนั้นในก้าวแรกของน้องหมอที่เข้าโครงการเพิ่มพูนทักษะที่ SLV แห่งนี้ ขอให้น้องหมออินเทิร์นที่รักทั้ง 2 คน จงก้าวเข้ามาพร้อมกับการตั้งเป้าหมายการเป็นสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงให้ชัดเจนและมี “ความมุ่งมั่น” ในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งคณาจารย์และสัตวแพทย์รุ่นพี่ๆ ที่ SLV ตลอดจนทีมสนับสนุนต่างๆ จะร่วมกันช่วยให้น้องหมออินเทิร์นรุ่นนี้คิดถูกหริอติดกระดุมแห่งวิชาชีพถูกตั้งแต่กระดุมเม็ดแรก ซึ่งจะส่งผลให้กระดุมเม็ดอื่นๆ ก็จะติดถูกต่อๆ กันไป หรืออาจจะกล่าวได้ว่า “โครงการ Internship Program ของ SLV” เปรียบเสมือน GPS ที่นำทางชีวิตสัตวแพทย์ เป็นกรอบความคิดและทัศนคติที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต เช่น การทำงาน การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยให้น้องหมออินเทิร์น <BR>รุ่นนี้ประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ในภายภาคหน้า

สุดท้ายนี้ ขอส่งกําลังใจให้น้องหมออินเทิร์นใหม่ทุกคนมีความสุขและสนุกกับ “การทำงานหนัก” อาทิ การเรียน เพียรพยายามแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ตลอดจนใช้ชีวิตในโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุด เพราะที่ SLV เราเชื่อมั่นว่า “วิริยะ อุตสาหะ ชนะทุกสิ่ง”

Scroll to Top