กรงพักสำหรับสัตว์ที่ป่วย
ด้วยโรคลำไส้อักเสบพาโวไวรัส

กรงพักสัตว์ป่วยมีทั้งหมด 4 กรง ซึ่งกรงพักสำหรับสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบพาโวไวรัสนี้มีบริการตรวจโดยสัตวแพทย์ 24 ชั่วโมง ตรวจติดตามสัญญาณชีพ 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 8.00 – 22.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

ติดต่อขอรับคำแนะนำ หรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. 02-866-0260

การรักษาพยาบาลที่ครบถ้วน

มีห้องกั้นแยกพิเศษสำหรับสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบพาโวไวรัส สัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์สวมถุงมือและเปลี่ยนรองเท้าก่อนปฏิบัติงานกับสัตว์ป่วยทุกครั้ง มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาแยกเฉพาะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไปยังสัตว์อื่น

โรงพยาบาลสัตว์สำหรับน้องหมาน้องแมวและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

เปิดรักษาพยาบาลสัตว์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ หรือ SLV เป็นสถานพยาบาลสัตว์ที่สมบูรณ์แบบครบวงจร ทันสมัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยง

เรามุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานในการรักษาสัตว์เลี้ยงและสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้น มุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการทางการสัตวแพทย์ ส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการรักษาและการให้บริการแก่สัตว์เลี้ยง เพื่อรองรับการเปิดตลาด AEC
เราเชื่อมั่นว่า “คุณภาพโรงพยาบาลสัตว์เอกชนไทยสู้เค้าได้”

Scroll to Top