ศูนย์โรคไตและล้างไต SLV

ศูนย์โรคไตและฟอกไตสัตวเลี้ยง SLV

เพราะโรคไตเป็นโรคยากและซับซ้อน

ปัจจุบันนี้โรคไตในสัตวฺเลี้ยงพบได้บ่อยมากทั้งในแมวและสุนัข พบว่า แมวประมาณ 1 ใน 3 และสุนัข 1 ใน 10 ตัวเป็นโรคไต และภาวะสุขภาพไตที่ผิดปกตินี้ มักยากที่จะตรวจพบแต่เนิ่นๆ และอาจส่งผลร้ายแรงต่อเพื่อนขนฟูของเรา การทำความเข้าใจสาเหตุและอาการของโรคไตในสัตว์สามารถช่วยป้องกันสัตว์เลี้ยงของเราจากโรคนี้หรือระบุปัญหาได้ก่อนที่มันจะลุกลามไปไกลเกินกว่าจะรักษาได้ทัน

การให้บริการของศูนย์โรคไตและล้างไตสัตว์เลี้ยง SLV

บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยโรคไตแบบสัตว์ป่วยนอก

บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยโรคไตแบบรับเป็นสัตว์ป่วยใน

บริการห้องฉุกเฉินสำหรับสัตว์ป่วยโรคไตเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจสุขภาพและคัดกรองสัตว์ป่วยโรคไตเฉียบพลันและเรื้อรัง

ดูแลรักษาสัตว์ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรัง เช่น สัตว์ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคอ้วน เป็นต้น

ล้างใตทางช่องท้องด้วยเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) สำหรับแมวและสุนัขตัวเล็กที่น้ำหนักตัวน้อยกว่า 10 กก. (ซึ่งสัตว์เหล่านี้ฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไตทั่วไปทำไม่ได้)

อุปกรณ์ตรวจรักษาโรคไตชองศูนย์ฯ

การตรวจเลือดเพื่อประเมินการทำงานของไต

การตรวจเลือดประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคไต

การตรวจปัสสาวะเพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของไค

การตรวจเกลือแร่ในเลือด (Electrolytes : Na+, K+, Cl-, CO2/HCO3-)

การตรวจความดันโลหิต

การอัลตราซาวนด์ไต (Renal Ultrasound),

การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการคลินิกด้านโรคไต

ทีมสัตวแพทย์โรคไตและฟอกไตสัตว์เลี้ยง SLV

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • อังคาร 10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • พุธ  10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • พฤหัส  10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • ศุกร์  10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • เสาร์  10.00-17.00 น.
  >> ศูนย์โรคไตและฟอกไตสัตว์เลี้ยง SLV
 • อังคาร 10.00-17.00 น.
  >> ศูนย์โรคไตและฟอกไตสัตว์เลี้ยง SLV
 • อังคาร 10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • พุธ  10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • พฤหัส  10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • ศุกร์  10.00-17.00 น.
  อายุรกรรมทั่วไป
 • เสาร์  10.00-17.00 น.
  >> ศูนย์โรคไตและฟอกไตสัตว์เลี้ยง SLV

SLV TV

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันจันทร์ เวลา 20.00 – 24.00 น.

วันอังคาร–อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

ติดต่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

Scroll to Top