โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี)
เอสแอลวี ทีวี (SLV Pet Hospital Channel)

โรคลมแดดกับสุนัขหน้าร้อน

เอสแอลวีเสนอ"มือใหม่หัดเลี้ยง"
ตอนโรคลมแดดกับสุนัขหน้าร้อน

ในช่วงหน้าร้อนนี้ สัตว์เลี้ยงของท่านอาจเป็นโรคลมแดด
เอสแอลวีมีวิธีป้องกัน

วิทยากรรับเชิญ: นายสัตวแพทย์ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม

"คิดถึงสุขภาพสัตว์ คิดถึงเอสแอลวี อนาคตใหม่ของสัตว์เลี้ยง"

Scroll to Top