โรคไตในสุนัข-แมว

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี)
เอสแอลวี ทีวี (SLV Pet Hospital Channel)


โรคไตในสุนัข-แมว
โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) โดยคุณหมอจะมาเล่าเกร็ดความรู้เรื่องโรคไตในสุนัขและแมว