เดือน: เมษายน 2562

เอสแอลวีร่วมสวมเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) ร่วมสวมเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ของรัชกาลใหม่ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นมงคลยิ่ง

สุนัขไทยหลังอาน (Thai Ridgeback)

สุนัขไทยหลังอานมีขนาดปานกลางมีขนสั้น มีขนย้อนกลับที่กลางหลังเป็นรูปต่างๆ ทอดยาวไปตามแผ่นหลัง ลำตัวยาวกว่าความสูงที่ไหล่เล็กน้อย

เอสแอลวีมอบบัตรประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

เอสแอลวีมอบบัตรประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

เอสแอลวีได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ทีมสัตวแพทย์และสหวิชาชีพ
โดยเอาประกันไว้กับธนชาติประกันภัย ให้ความคุ้มครอง 24 ชม. ทั่วโลก

กลับไปด้านบน