บีเกิ้ลน้อยมาแล้ว (New Beagle in Town)

ร้องเป็นแมวเลยลูก!!! บีเกิ้ลน้อยเพศเมีย อายุ 6 ชั่วโมง 🐶
มาผ่าคลอดที่โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์