SLV พัฒนาสระว่ายน้ำใหม่ “ระบบน้ำเกลือ” (Salt Water) เพื่ออนามัยน้องหมา พร้อมให้บริการตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563​

น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดสระว่ายน้ำสุนัขเพื่อวารีบำบัด โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานวารีบำบัด SLV มาร่วมในพิธีเปิดสระว่าย