วันสัตวแพทย์ไทย โดย อ.น.สพ. ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม

อ.น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV Pet Hospital) ได้ให้สัมภาษณ์กับคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เกี่ยวกับบทบาทของวิชาชีพสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยง เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันสัตวแพทย์ไทย (Thai Vet Week)