เดือน: ตุลาคม 2564

เปิดประเทศ เปิด SLV

รัฐเปิดประเทศ ยกเลิกเคอร์ฟิว SLV พร้อมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่  31 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ท่านสามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาใช้บริการได้ตามปกติ…

ลับสมองประลองปัญญากับสัตว์ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

อ.น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม โรงพยาบาลสัตว์ สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) “35 ปีจากคลินิกห้องแถวเป็นโรงพยาบาลสัตว์ขนาด 2ไร่”
ได้รับเชิญแชร์ประสบการณ์ในสัมนาลับสมอง ประลองปัญญา กับสัตว์ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ…

กลับไปด้านบน