ลับสมอง ประลองปัญญา
กับ
สัตว์ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

Refreshing course for urinary tract diseases in dogs and cats
FOR VETERINARY STUDENTS
ลับสมอง ประลองปัญญา กับสัตว์ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
Brain teaser with real urinary cases

วิทยากรโดย ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข
3 October 2021, Start 7.00 PM

*** Sharing experiences from AH owners ***
แชร์ประสบการณ์จากผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ 2 กาลเวลา

1) น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม โรงพยาบาลสัตว์ สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) “35 ปีจากคลินิกห้องแถวเป็นโรงพยาบาลสัตว์ขนาด 2ไร่”

2) สพ.ญ.ลาวัลย์ หล้าสุพรม โรงพยาบาลสัตว์ยูนิเพ็ทบีเคเค “โรงพยาบาลสัตว์เปิดใหม่กับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง”
Start 08.15 PM

นิสิต-นักศึกษาสัตวแพทย์ ปี5-ปี6 ลงทะเบียนฟรี
*** รุ่นพี่สัตวแพทย์จบการศึกษาแล้ว 999 บาท ติดต่อ: ivediaonline@gmail.com, Line OA: @ivedia

ช่องทางลงทะเบียน Url:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kVKEGTuhT86QFgwecm1w6A

Scroll to Top